Вести:

среда, 13. март 2019.

Генерације које долазе нам неће опростити пасивност

Дуг пут од иницијативе и предлога до реализације утврђивања последица НАТО бомбардовања из 1999. године.

 #Kosovo #Metohija #Srbija #NATO #Bombardovanje #Zločin #Genocid #Osiromašeni_uranijum


 • Утврђивање истине о НАТО бомбардовању и заштита здравља становништва морална и законска обавеза власти и стручњака
 • Уговор којим је регулисано формирање Међуресорног координационог тела за утврђивање последица НАТО бомбардовања по животну средину и здравље становништва потписан је јуна 2018.
 • Али, из још увек неутврђених разлога. пројекат, којим руководи Министарство заштите животне средине, од јуна прошле године није ушао у процедуру одлучивања Владе Републике Србије, те потписани уговор још није правоснажан.
 • Ових дана се врше припреме на свим нивоима за обележавање 20-огодишњице НАТО агресије на Србију, а није се макло од почетка. Више пута се интервенисало код Министра за заштиту животне средине, али без резултата.
 • Са проблемом је упозната председница Владе Србије и кабинет председника Републике Србије. Чека се одговор
 • У име истине, морамо јасно да кажемо: У току војне агресије на СР Југославију у којој су учествовале здружене снаге НАТО пакта изазвана је еколошка катастрофа
 • Неопходна је стална контрола здравља војника и полицајаца, који су у току НАТО интервенције били на вршењу својих дужности или су после ње учествовали у санацији насталих штета.

Није прошла ни година дана од открића јонизујућег зрачења и његове прве примене у свету, а научници су уочили његове штетне ефекте. Током Другог светског рата енергија атома је искоришћена за производњу нуклеарног оружја. Његова прва употреба августа 1945. године у Јапану показала је сву страхоту његове примене, а последице јонизујућег зрачења осећају се и данас. Оно је због застрашујућих разорних ефеката ударног, топлотног и радиоактивног дејства забрањено међународним конвенцијама.

Савремене ратне сукобе иначе карактерише употреба нових врста оружја у којима се на други начин користи енергија атома и материјала који ту енергију поседују. Тако је и на нашим просторима у току агресије НАТО снага употребљено оружје које користи муницију са осиромашеним ураном (ОУ). Поред тога, гађали су објекте и постројења хемијске индустрије, које нису смели, јер су на ”Мапи хазарда”. Изазвана је катастрофа огромних размера. Тренутне последице ових акција имали смо прилике да видимо, а о накнадним последицама активно расправљамо јер их већ преживљавамо. А колико ће то трајати? И зар је све то било потребно?НАТО је кршио основне принципе међународног хуманитарног права

Муниција са ОУ по ефектима дејства је високотоксично радиоактивно оружје ниских активности (штетних по живи свет) које изазивају озбиљну штету по живи свет. (термин „ниски“ употребљава се због диференције у односу на високо разорне ефекте нуклеарне експлозије. У стварности и то ниско дејство изазива озбиљну штету). Као такво морало би бити забрањено, јер: ”…Свака примена оружја које остварује штетне ефекте ван бојног поља, које наноси повреде цивилима, тј онима који не учествују непосредно у сукобу и које ефекте остварује и после сукоба, сматра се грубим кршењем закона рата”[1]. Зато је употреба муниције са ОУ на територији СР Југославије, представљала повреду основних принципа међународног хуманитарног права[2].Ти принципи дефинишу забрану коришћења оружја или поступања којима се: • наносе непотребна разарања или сувишне патње,
 • изазива неселективно дејство, односно дејство против лица која не учествују у ратним операцијама,
 • угрожавају територије суседних држава које нису у ратном сукобу,
 • проузрокују опасна, дуготрајна и озбиљна оштећења и деградација животне средине,
 • забрањује употреба загушљивих, отровних и других сличних супстанци укључујући и биолошка средства.

 • И поред овога, употребу овог оружја није дозвољавао ни здрав разум, с обзиром на моралну неприхватљивост и несагледиве последице које сав тај расути и неконтролисани радиоактивни материјал дугорочно представља за садашње и будуће становнике тих територија. Политичко и војно руководство НАТО није смело да тако олако и неодговорно да испусти злог духа из боце.

  Неприхватљивост употребе муниције са ОУ, морали су да виде, ако не у слову, онда у духу прописа којим се регулише забрана употребе хемијског, нуклеарног и другог оружја за неселективно уништавање које изазива далеко веће последице и патње војника и цивила, него што се то може правдати ”разумним” потребама рата. Требало је да проради толико истицана ”демократска савест друштва” чланица НАТО, да се у рату, као и у миру, не чини већа штета, него што је то апсолутно неопходно, а посебно да се не угрожавају животи цивила и њиховог потомства у будућности на ратом захваћеним територијама. Али на жалост, они нису имали никаквих скрупула[3].
  У ратним и поратним временима најугроженије људско право, је право на истину. После завршетка агресије, а и данас, јавност је подељена у просуђивању о могућим негативним ефектима употребе муниције са ОУ по животну средину, будући живот и здравље многих генерација. Постоји оправдан страх од евидентне дуготрајне еколошке катастрофе и њених последица на територији Србије.

  С друге стране, они који су учествовали у агресији и бомбардовању, разне интересне групе и комисије које су под њиховим патронатом крстариле овим просторима, поједини њихови лобисти код нас, углавном тврде да у постојећем стању животне средине штете и последица нема, а тамо где их ни сами не могу негирати, да су минималне. Какве ли ироније! А где је ту истина? Нажалост, истину све више осећа наше становништво. Она је уграђена у све већем броју канцерозних и других обољења на овим просторима, које нико од званичних државних органа неће јавно да саопшти, анализира и коментарише, а која се могу довести у везу са, на овакав начин створеном радиолошком и хемијском контаминацијом. Она је, и у обољењима војника који су боравили на простору Косова и Метохије или другим деловима бивше СФРЈ, за чију заштиту глас све више диже штампа, појединци и организације у неким западним земљама[4].  Грађани Србије били су изложени еколошком геноциду

  И зато у име истине, морамо јаснода кажемо: У току војне агресије на СР Југославију у којој су учествовале здружене снаге НАТО пакта изазвана је еколошка катастрофа, по карактеру, обиму и облику за нас катастрофална. Вероватно незабележена у историји људске цивилизације, скоро слична баченим атомским бомбама на Јапан! Наравно недостаје нам компаративна научна анализа.

  Били смо изложени и еколошком геноциду – уништавању животне средине и угрожавању живота и здравља људи у ширим размерама и са дугорочним последицама. На овим просторима по неким својим карактеристикама вођен је радиолошки и хемијски рат.

  Осећај обавезе и одговорности, изазван сећањем на све оне који су као праве патриоте бранили своју земљу, па су, или као припадници оружаних снага или као становници, били или су и сада, непосредно изложени дејству ОУ и придружених штетности током и после периода НАТО агресије и могуће последице које сав тај разбацани и неконтролисани радиоактивни материјал код њих изазива, нас је обавезивао да о овим проблемима стално говоримо и пишемо. Сазнања до којих смо дошли, дилеме и сумње које нас муче, говоре да сви проблеми нису разрешени. Зато нас стручна одговорност, лични и морални ставови обавезују, да на прихватљив начин, подстичемо надлежне органе на решавање проблема радиоактивне и хемијске контаминације животне средине у Србији и њен утицај на здравље становништва.
  Кулминација активности догодила се расправом у Медија центру ”Одбрана” (Дом Војске Србије), под називом ”Чиме су нас бомбардовали 1999. године”, коју је организовао Истраживачки центар за одбрану и безбедност (децембар 2016. год.), затим расправом на Хемијском факултету под називом: ”Последице НАТО бомбардовања Србије (злоупотреба знања за остваривање ратних и политичких циљева)”, у организацији Друштва физикохемичара Србије и Академијског одбора САНУ „Човек и животна средина“ (фебруар 2017. год.).

  Са ове расправе формулисани су Закључци и процене, који кроз сиже ставова сваког од учесника расправе изводе препоруке и предлоге о потреби усвајања јединствене националне стратегије истраживања здравствених ефеката хемијских и радијационих загађења животне средине насталих током НАТО агресије.

  Исказана је потреба да се изврши усмеравање једног дела материјалних и људских ресурса државних институција на проблеме утврђивања последица НАТО бомбардовања, кроз спроведену процедуру организовања и усвајања од стране извршних органа власти и прихватање предлога у Народној скупштини Србије.

  Први корак је формирање Међуресорног координационог тела које би функционисало као оперативно тело, а његов превасходни задатак био би праћење дуготрајних последице по животну средину и здравље грађана Србије у периоду од почетка НАТО бомбардовања до потпуног опоравка угрожених екосистема. По оцени организатора расправе ова изразито мултидисциплинарна проблематика заслужује да се континуално прати и да се периодично одржавају стручни састанци на којима би се излагали нови резултати релевантних институција о појави канцера и других болести у угроженим подучјима. Координационо тело би требало да дефинише и предложи превентивне, организационе и образовне мере.

  У превентивне мере, би се на првом месту ставила стална контрола здравља војника и полицајаца, који су у току НАТО интервенције били на вршењу својих дужности или су после ње учествовали у санацији насталих штета. У посебан програм здравствене заштите би се ставило становништво, које по оценама експерата живи на најугроженијим деловима територије Србије после НАТО бомбардовања.  Основати националну лабораторију за одређивање канцерогених материја

  У оквиру организационих мера требало би да се у најкраћем могућем року оснује национална лабораторија за одређивање канцерогених материја у свим сегментима животне средине са Сектором за истраживање радиоактивне контаминације, Сектором за истраживање хемијске контаминације, Центром за обраду података и утврђивање последица и Службом за правно-економске послове. Рад ове лаборатије био би у надлежности изабраног координационог тела, а у оквиру једне од постојећих агенција министарства.

  У саставу ове националне лабораторије поред стационарне биле би и покретне лабораторије за анализу in situ и узимање узорака биотичког и абиотичког порекла. Образовне мере би обухватиле све узрасте у постојећем школском систему. Претходно треба на семинарима проширити ниво знања наставног особља о опасностима које још увек постоје на нашим просторима (повећана радиоактивност, заостала неексплодирана муниција, трагови опасних материја после експлозија и сл).

  На основу закључака са ове расправе одлучено је да се упуте писма надлежним државним институцијама. Истакнуто је, да компетентни стручњаци, који учествују и подржавају иницијативу о формирању међуресорног координациног тела (МРКТ) и националне лабораторије, сматрају да је од примарног националног интереса да се најзад, након 18 година, грађанима Србије пруже компетентни одговори о последицама НАТО бомбардовања.  Полемика о еколошким и здравственим последицама бомбардовања, која се већ извесно време у име различитих интересних група води у медијима, па се у недостатку података о стању животне средине, грађани опредељују за једну од страна и остају ускраћени за праву, научно-аргументовану истину. Све то мора коначно добити епилог у надлежним државним институцијама.  Закључци у Влади Србије из 2017. године

  И најзад, после толико година упорног настојања, прихваћена је иницијатива да се о овом проблему разговара са надлежним државним органима. Из кабинета председника Републике Србије, одређено је да се делегација Иницијативног одбора прими у Министарству заштите животне средине. Састанак је уз председавање министра ГоранаТривана и присуство министра здравља Златибора Лончара и министра одбране Александра Вулина одржан 5. 10. 2017. године. Са министрима су били и њихови најближи сарадници.

  Из двочасовног разговора дефинисани су следећи закључци:  • Изразито позитивни тонови и изражена решеност сва три министарства да се о проблемима утицаја НАТО бомбардовања на животну средину у Србији и утицаја на здравствено стање становништва, мора организовано радити. За државу је здравље нације врло важно питање, па Влада Србије и стручна јавност изражавају спремност и своју посвећеност овим питањима у наредном периоду, како би се дошло релевантних и научно доказаних параметара о стању здравља ради предузимања адекватних мера. Рад на овим задацима сврстати у приоритете Владе и надлежних министарстава у наредном периоду, јер грађани морају добити праву информацију о проблемима и стању у животној средини. Носилац активности је Министарство заштите животне средине, а сарађиваће и Министарства здравља; одбране; просвете, науке и технолошког развоја,
  • Министарство заштите животне средине, у чијој су надлежности решења из овог пројекта, покренуће оснивање предложеног координационог тела. Наглашено је да предлог треба да буде усвојен у Народној скупштини. Иницијативни одбор ће учествовати у припреми предлога.
  • Утицај бомбардовања Србије је врло значајан и за земље у окружењу, па је у раду потребно остварити и сарадњу са њиховим релевантним институцијама,
  • Потребно је разрадити методологију рада на сваком од проблема у складу са међународним стандардима прихваћеним у светској науци,
  • Дефинисати услове и извршити анализу постојећих материјалних и људских капацитета у Србији, могућност њиховог организовања ради учешћа у планираним пројектима, те сагледати потребе за ангажовањем међународних институција,
  • Направити списак недостајуће а потребне опреме за вршење одговарајућих анализа,
  • Направити оквирни план рада са роковима, дефинисати приоритете за наредну годину и у складу са тим предложити износ финансијских средстава, дефинисати услове за конкурисање ради учешћа у пројектима.


  Други састанак је одржан 8. 11. 2017. године који је водио министар Триван, на коме су анализирани планирани задаци, и поново изражена спремност да се формира Међуресорно координационо тело, те да се у вези са тим настави припрема одређених докумената.

  Веровали смо, да држава има слуха, да је најзад чула запомагање народа и вапаје стручне јавности за помоћ и материјализацију њених идеја, те да ће се уз њену помоћ проблеми створени радиолошком и хемијском контаминацијом дела територије Р. Србије у агресији НАТО снага у будућности организованије и брже решавати. И најзад, после припрема и договора у згради Владе 12. 06. 2018. године између наведених министарстава потписан је Уговор којим је регулисано формирање Међуресорног координационог тела за утврђивање последица НАТО бомбардовања по животну средину и здравље становништва, којим су регулисане обавезе учесника у овом пројекту. Пројектом руководи Министарство заштите животне средине, које је надлежно за даљу организацију и реализацију задатака.

  Организациона шема Међуресорног координационог тела
  Али на томе се стало. Из још увек неутврђених разлога, овај државни пројекат није ушао у процедуру одлучивања Владе Републике Србије, те потписани уговор није правоснажан.

  Ево ових дана се врше припреме на свим нивоима за обележавање 20-огодишњице НАТО агресије на Србију, а није се ништа урадило да овај важан национални пројекат добије легитимитет и потписани уговор између министарства постане правоснажан. Више пута се интервенисало код Министра за заштиту животне средине, али без резултата.  Заштита здравља становништва морална и законска обавеза власти и стручњака

  Са проблемом је упозната председница Владе Србије и кабинет председника Републике Србије. Чека се одговор, у нади да ће се у периоду обележавања 20-огодишњице створити услови за почетак рада МРКТ и да се резултати сада већ двогодишњег волонтерског рада угледних чланова академске заједнице и војних институција искористе за добробит становника Републике Србије.

  То је и прилика да се институције државе Србије, научници и истраживачи, својим резултатима прдруже заједничким напорима да се испита понашање радиоактивне и хемијске контаминације створене током НАТО агресије у животној средини Србије. Они који су жртвовали своје животе 1999. године, заслужили су своје место на Олимпу. Нама остаје обавеза, да онима којима здравље може бити, или је већ нарушено због примене муниције са ОУ и хемијског загађења, помогнемо да остваре своја права. Пре свега, у организацији и уз помоћ сопствене државе.

  Ентузијазам држи све експерте на окупу у нади да ће се административне процедуре обавити у периоду до облежавања 20 година од почетка НАТО агресије и том приликом представити широј јавности програм стратешког пројекта, као и институције које ће га реализовати.

  Ангажованијим приступом на решавању проблема у овим областима могуће је обезбедити прихватљив ниво заштите животне средине и здравственог стања становништва. То је законска обавеза оних који су на одговарајућим функцијама. Ви који сте добили мандат од грађана, примили сте и ову обавезу. Али то је и морална обавеза свих нас, према садашњим и будућим генерацијама, којима су животна средина у неким деловима земље, живот и здравље у њој веома угрожени.

  Зато не смемо бити пасивни и мирно спавати. Ако то не решимо, нико нас не може оправдати, а генерације које долазе нам неће опростити.

  Знамо и свесни смо колико је све ово тешко, али ми који познајемо ову проблематику, истичемо своју решеност да се, уз помоћ државе, у наредном периоду ови проблеми почну организовано и брже решавати.


  Слободан Петковић


  Пише: Слободан Петковић,
  генерал у пензији, члан МРКТ,
  специјалност: Атомско-биолошко-хемијска одбрана  [1]Др Бранка Ђуровић, Здравствени ризици примене ОУ,

  [2]Дефинисани су: хашким конвенцијама из 1899. и 1907. год, женевским конвенцијама из 1923, 1925. и 1949. године и Статутом Међународног војног суда у Нирнбергу из 1945. год.

  [3] Владислав Јовановић, Слободан Петковић, Слободан Чикарић: ”Злочин у рату, геноцид у миру’’, Службени гласник, 2012. год.

  1 Најгласнија је с разлогом јавност и штампа у Италији: према објављеним подацима, неки војници који су боравили у рејонима употребе муниције са ОУ умрли су или имају разна обољења која се могу везати за последице ”блиског контакта” са ОУ. Слични подаци наводе се и у француској штампи. У немачкој продукцији, јануара 2012. год. се појавио документарни филм: ”Смртоносна прашина”, а 2013. год. је у Друштву Србије за борбу против рака био састанак са немачком парламентарном делегацијом на тему “ОУ и последице“.

  КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

  http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
   Извор: Између сна и јаве    :: © 2014 - 2019 ::    Хвала на интересовању

  понедељак, 11. март 2019.

  Милован Бркић: Проклетство Вучићевих

  Србијом сурово влада, уз директну помоћ још увек немачке канцеларке Ангеле Меркел, групе бриселских комесара и Жоржа Сороша, Александар Вучић и његов картел.

  #Aleksandar #Vučić #bolest #vlast #diktator #Milovan #Brkić #Magazin_Tabloid
  Вучић са породицом

  Пише: Милован Бркић, уредник Магазина Таблоид  Иако им је познато да је Вучић баш од њих заражен саркомом мале карлице и да умире на ногама, они га уз претњу грађанима Србије, одржавају у животу и на власти. Да умре на ногама.

  У историји Србије било је много лоших владарских породица, али није на власти била тако уклета, као што су Вучићи. Његов брат Андреј је такође тешко болестан, лечи се од рака панкреаса. Сада је на зрачној терапији у приватној болници "Medigroup" на Новом Београду.

  Анђелко Вучић, отац Андрејев, пацијент је на Гастроентерологији на ВМА. Лечи се, такође, од рака. Александрова кћерка Милица, која се ретко показује у јавности, болује од атрофије мишића. Болест није било могуће зауставити је ни у престижним америчким болницама, у које је вођена, путујући са оцем.

  Данило Вучић, пунолетни Александров син је већ постао овисник. Навукли су га најближи Александрови сарадници. Он зна ко је то урадио.

  Бивша Александрова жена Kсенија је такође тешко болесна. Она је и оперисана у Паризу, од тешке болести, коју је, срећом преживела, али сада је поново у тешком стању. Званична Александрова жена Тамара Ђукановић је оронулог здравља. Дрогирала се и била је алкохоличарка, док је радила на ПИНK-у, а од Жељка Митровића је била подвођена ''финој господи'' из виших структура власти. Мајка Ангелина се држи, мада је пуна зла, као лопта ваздуха.


  ЧИТАЈТЕ "МАГАЗИН ТАБЛОИД"
  http://www.magazin-tabloid.com/casopis/


  Александар све више показује да је и његова болест при крају. Тешко хода, вуче ногу, одавно носи пелене, јер не контролише ни малу ни велику нужду. Лице му је поднадуло, са уочљивим ранама, попуцали су му капилари. Све теже прича, замуцкује, мање је агресиван. Добија јаке дозе кокаинске терапије да би могао да издржи напоре. У параноји је.

  Слично је прошла и породица диктатора Слободана Милошевића. Али, Вучићи су их надмашили по злу, халапљивости, а нарочито у рату против грађана Србије, које Слободан, ипак, није вређао као што то Александар ради.

  Имовина и новац на ино рачунима Александра, Андреја и Анђелка прелази вредност неколико милијарди евра! Александар је резервисао за себе и злато из Народне банке Србије, барем према сведочењу гувернерке. Осим куће у Јајинцима, коју чувају јаке војно-полицијске снаге, Александар користи вилу Мир, у којој је ухапшен и Слободан Милошевић, а у наступима панике и страха и склониште у Добановцима. А имао је стан у чуваном Ју бизнис центру од 120 квадрата!

  Страх човеку често образ каља, записао је Његош.

  Хрватска председница Kолинда Грабар Kитаровић, када је изабрана за председника Хрватске, купила је са супругом Јаковом стан од 68 квадрата у улици Антона Бауера у Загребу, у којем живи са мужем и двоје деце. Узела је кредит од банке и показала га саборској комисији. У свом стану мандат је провео и њен претходник Иво Јосиповић. Госпођа Kолинда сама иде у самоуслугу у згради у којој станује, јавља се комшијама. Kада је на суседној згради неко исписао графит ''Јебеш ли је Јакове'', није објављен рат писцима графита, дискретно је обрисан.

  Српски председник већ седам година ратује са свим и сваким, називајући опозицију лоповима, бандитима, криминалцима...А Србе малоумницима, нерадницима, нудећи њихов рад за двеста евра месечно страним послодавцима, којима даје огромне паре из буџета да покрену посао у Србији, а када их добију већина збрише. Он који је покрао све што је могао, разарајући и продајући Србију, њене грађане, ресурсе, историју...

  Тужан је крај Вучићевих. Памтићемо их као олош, верујући да нам се историја више неће поновити. Свака власт је насиље над човеком, али насиље Александра, Андреја и Анђелка је тешко описати. Kада се у Србији буде истраживао и јавности саопштавао њихов рад и пљачка, већина оних, који су гласали за Вучића, за ланч пакет и хиљаду динара, биће згађени својим чином. Многи и даље неће веровати какви су то били зликовци. Биће их стид својих аплауза, поклича с којима су, мада под принудом, дочекивали упишаног и шизофреног диктатора.  КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

  http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
   Извор: Magazin Tabloid    :: © 2014 - 2019 ::    Хвала на интересовању

  Беле покладе традиционално обележене у Церници (ФОТО)

  Беле покладе, обичај вековно дуге традиције, и ове године је обележен у Церници, селу у Косовском Поморављу.

  #Bele #Poklade #Cernica #Kosovo #Metohija #Srbija #Post #Časni_Post #Veliki_Post
  Беле покладе у Церници

  Иако симбол страдања, Церница је село у коме се живот ни данас не разликује од живота у другим селима у којима су Срби заточени у својим домовима и где су већ стасале прве генерације рођене у ропству.

  Срби из овог села упркос свму не заборављају ни своје обичаје ни своје корене. Напротив, чувају их и негују, у изворном облику колико год то могу. Тако је и овај пут обичај прослављен паљењем ватри и надметањем уобичајеним за овај празник који се обележава сваки пут у очи почетка великог, односно Часног поста.


  Фотографије: ФБ страница Церница - Cernica  КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

  http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
   Извор: КМ новине    :: © 2014 - 2019 ::    Хвала на интересовању

  недеља, 10. март 2019.

  Обмана ''Српске листе'' о рушењу Харадинаја, свог коалициног партнера

  Такозвана ''Српска листа'' настала као политички инжињеринг издајничког режима из Београда, наводно је "спремна да гласа за обарање владе Рамуша Харадинаја".

  То ће се десити "ако опозиција обезбеди 51 посланички глас у скупштини Косова" преносе медији.

  Српска листа спремна је да гласа за обарање владе Рамуша Харадинаја, ако опозиција обезбеди 51 посланички глас у скупштини Косова, изјавио је посланик Српске листе Игор Симић, а преноси "Газета Метро".

  Симић је још за телевизију "Пинк" изјавио да ће се вратити у Скупштину Косова у тренутку када опозиција прикупи 51 потпис за смену владе.

  Он је додао да Српска листа није у косовском парламенту, јер жели да буде са својим народом, а не да својим присуством даје легитимитет скупштинским седницама, "јер су они формирали војску са 107 гласова".

  "Шта бисмо урадили са 9 процената, или 10 гласова? У Скупштину ћемо ући чим парламентарна опозиција прикупи 51 потпис за пад Владе", рекао је Симић.
  Коментар КМ новина: 


  Оваква вест у заблуду, ако не потпуну оно барем добрим делом, може да доведе безмало сваког чтаоца или гледаоца медија на српском језику чији финансијери редом управо улажу свој новац у редакције да би српску јавност обмануле а подржале циљеве шиптарских терориста и сепаратиста. Из тог миљеа издвајају се једино алтернативни медији па и међу њима не баш сви. Они који имају одређени уплив у политику, такође кроз свој рад подржавају неког од актуелних политичких чинилаца у Србији а знамо да међу њима нема оних који јавно бране Косово и Метохије и који се залажу за очување покрaјине у саставу Србије.

  Шта је, заправо, заблуда ове вести која чак најављује могућност рушења шиптарских политичара на КиМ?
   
  Прослава са Харадинајем
  Пре свега то што је такозвана "Српска листа" активни политички коалициони партнер Рамуша Харадинаја, односно илегалне "владе" шиптарских сепаратиста. У овој вести примећујете да ни једном та илегална "влада" није названа другачије него као легитимна. Самим тим, то јесте подршка и признање легитимности шиптарских сепаратиста. Та подршка је ипак много дубља и штетнија од тога.

  Будући да су коалициони партнер илегалне "владе" Рамуша Харадинаја, такозвана "Српска листа" time даје легитимитет и омогућава јој да остане на власти. Народским језиком речено, такозвана "Српска листа" је та која својим партнерством са Харадинајем у сепаратистичким органима, даје кворум и омогућава Харадинају да има већину. Управо то одржава илегалну "владу" Рамуша Харадинаја све време током његових драконских мера према српским властима и држави, чиме доводи српски народ на Косовуи Метохији у стање дубоке кризе о чему говори и "Српска листа" на својим скуповима у исто време док омогућава да та илегална "влада" остане на власти.

  Такозвана "Српска листа" никакво добро није осигурала Србима на КиМ већ их само води у све дубљу кризу и све незавиднији положај услед потчињености шиптарским сепаратистима а раскидањем веза са Владом из Београда.

  Ипак, они кажу како ће оборити илегалну "владу" Рамуша Харадинаја и то "ако опозиција обезбеди 51 посланички глас у скупштини Косова". Ово конкретно и недвосмислено значи да уколико се Шиптари уједине и направе довољно јаку политичку коалицију против Рамуша Харадинаја, такозвана "Српска листа" ће прећи у ту другу коалицију која је у стању да обезбеди власт! Тек тада они ће напустити коалицију Рамуша Харадинаја, не у овом тренутку ни раније - када могу сами да умање подршку коју Харадинај има и тако га боре са власти шиптарских сепаратиста!

  Чак ни по повратку они неће заступати интересе Срба већ искључиво шиптарских сепаратиста што чине и данас. Како? Пре свега јер свака квази-институција шиптарских сепаратиста ради супротно интересиам држав Србије, промовише сепаратизам и отимање Косова и Метохије. Симић је навео да такозвана "Српска листа" "није у косовском парламенту" али није рекао да је листа напустила рад илегалног шиптарског "парламента" наводно незадовољна таксама које је Рамуш Харадинај наметнуо Србима, а да то  значи:

  1. Они нису напустили коалицију Рамуа Харадинаја и тиме га одржавају на власти и омогућавају да све то ради и даље, као што смо рекли! 
  2. Током њиховог "одсуства" шиптарски сепаратисти су усвојили "закон" и основали "Војску Косова". У чему је кривица тзв "Српске листе", односно власти из Београда која иа те листе стоји? У томе што глас такозване "Српске листе" није потребан онда када се неку одлуку може добити већина у свакој па и илегалној "скупштини". Изостанак реакције такозване "Српске листе" омогућио је да та одлука заживи! О томе ће још бити речи у даљем тексту.
  3. Уведене су драконске мере које изласком такозване "Српске листе" из илегалне "супштине" не би биле могуће, пре свега довољно би било напустити коалицију Рамуша Харадинаја и он би изгубио већину, односно не би опстао на власти ни 24 сата.
  4. Изгласан је и закон о "Трепчи" који до сада није могао да буде изгласан јер је такозвана "Српска листа" морала да буде против због српске јавности како би обмана о "одбрани српских интереса" успела. без обзира што је тај "закон" илегалан јер је  исама "скупштина" илегална, пред међународним чиницима који дају пуну подршку шиптарским сепаратистима, непротивљење таквим одлукама значи непостојање било какве препреке да се те одлуке усвоје!
   
  Помињући формирање Војске Косова, одлуке која је усвојена са 107 од 106 гласова шиптарских посланика, чији је укупан број сасвим довољан да рад илегалне "скупштине" буде сматран легитмним јер учествује већина посланика, такозвана "Српска листа" је омоућила стварање те војске.
  Симић је покушао да се оправда питањем "Шта бисмо урадили са 9 процената, или 10 гласова"?

  Ако су заиста толико немоћни, због чега је онда била спроведена ужасна кампања присиле, приморавања и претњи да се за ту "Српску листу" гласа како би ушла у шиптарску власт??? 

  Прослава са ХАрадинајем
  Не, то није тачно! Такозвана "Српска листа" према шиптарским илегалним прописима има одређени утицај. Он је могао да се види онда да су уложили жалбу на оснивање Војске Косова коју би илегални шиптарски "Суд" морао да прогласи "неуставном" и да т одлуку обори. Да не би ометала оснивање Војске Косова такозвана "Српска листа" је напустила рад сепаратистичких институција и никада није уложила жалбу против оснивања Војске Косова, иако је ту жалбу најавила, и тако омогућила да шиптарски сепаратисти добију Војску против чега се толико залагала у својој предизборној кампањи!

  Штетност "Српске листе" биће настављена када Шиптари реше сва своја витална питања а то им омогућава управо учешће "Српске листе" у илегалном "парламенту" јер иако не одлазе на седнице, посланици "Српске листе" примају плате из шиптарског буџета чиме дају пуни легитимитет његовом раду све ово време до данас јер су званично укључени у његов рад, плаћени су!

  Када сепаратисти довољно ојачају своју "државу" на штету Србије, Харадинајеви Срби из "Српске листе" ће се вратити у њен поредак, обећао је Симић:

  "У Скупштину ћемо ући чим парламентарна опозиција прикупи 51 потпис за пад Владе", рекао је Симић а преносе медији.

  КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

  http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
   Извор: КМ новине    :: © 2014 - 2019 ::    Хвала на интересовању

  Луис Мекензи: Бомбе на Србију највећа грешка НАТО

  Луис Мекензи, некадашњи заповедник Унпрофора у БиХ у интервјуу за "Новости": Ослобађање Насера Орића је срамотно, Хаг је био пристрасан суд.

  #Kosovo #Metohija #Srbija #Bombardovanje #NATO #Agresija #General #Mekenzi
  Генерал Луис Мекензи


   
  АГРЕСИЈА НАТО на вашу земљу у марту 1999. огромна је грешка Северноатлантске алијансе. То што се догађало на Косову и Метохији током 1998. и 1999. био је интерни обрачун ваших легитимних снага безбедности са терористима које је америчка пи-ар компанија из терористичких униформи преоденула у борце за слободу. Иста та агенција претходно се увежбала ратујући за потребе босанске владе против Срба. Та 1999. била је година када је НАТО славио 50 година постојања, а није имао непријатеља ни на видику. Ваша земља је зато бомбардована.

  Ово, ексклузивно за "Новости", износи генерал Луис Мекензи, некадашњи заповедник Унпрофора у Босни и Херцеговини. Канадски генерал, који није био чест гост медија на Балкану, каже да "Вечерње новости" није могао да одбије. Када смо га позвали, сетио се јуна 1992. године - док се на писти сарајевског аеродрома "Бутмир" под снајперима чекало слетање тадашњег француског председника Франсоа Митерана, давао је интервју за наш лист:
  - Тада смо били млади и лепи, а сада смо само лепи!

  * Као командант међународних снага познавали сте све вође зараћених страна. Шта данас мислите о Изетбеговићу, Караџићу, Младићу...?

  - Изетбеговић је био под великим притисцима екстремнијих чланова свог кабинета. Ту пре свега мислим на Ејупа Ганића, који је константно био трн и у мојој пети. Верујем да је он и Изетбеговићу био сметња. Алија је очекивао да ће му победу у рату обезбедити Уједињене нације, јер му је то претходно сугерисао амбасадор САД Ворен Цимерман. Зато је и одбио мировни план Европске заједнице из марта 1992. Када је у питању Караџић, његов проблем је био у томе што је, чини ми се, своје мишљење често базирао на мишљењу последње особе са којом је разговарао тих дана. Најчешће је то био генерал Ратко Младић. Генерал је опет био човек који је покушавао да исправи све неправде над Србима од 1389. године.

  * Да ли Хашки трибунал оправдао своје постојање?

  - Ослобађање Насера Орића било је срамотно. Тај чин је потврдио пристрасност суда и то - заувек.

  * Како коментаришете одустајање хашког тужилаштва од неких тачака оптужнице у случају "Маркале" или "Васо Мискин"?

  - Гледао сам како се са српских положаја гранатира Сарајево. То су била гранатирања, а не бомбардовања. Сматрам то за ратни злочин, за који Младић сноси одговорност. С друге стране, неке снајперске и пешадијске заседе и бомбашки напади у Сарајеву су крајње сумњиви и непотврђени.

  - Превише је приоритета са којим сам био суочен у последње време, пре свега ту мислим на смрт своје супруге. Знате, и она има везе са вама. Њу су босански медији својевремено оптуживали да је Српкиња, а да сам ја због тога на српској страни. Њени корени вуку од шкотске фамилије Мекинон. Због тога сам се шалио са њом називајући је госпођа Мекиновић.

  * Сребреница је, по мишљењу многих, највећи српски жиг из рата деведесетих?

  - У Сребреници се 1995. догодио ратни злочин, али не и геноцид. Претходно, ратни злочин над Србима у селима око Сребренице починиле су трупе које је водио Насер Орић. Његове јединице су излазиле из енклава које су штитиле снаге УН и чиниле зверства над Србима. То је, такође, ратни злочин. О геноциду над Бошњацима не може да се говори јер су снаге босанских Срба уредно евакуисале све цивиле, жене, децу и старце из рејона борбених дејстава.

  * Многе сте изненадили својим ставом из 1999. о ситуацији на Косову и Метохији?

  - Већ сам рекао да је НАТО агресија 1999. била илегална и неоправдана, и ја сам те године као млади пензионер извештавао за једну канадску телевизију. Видевши стање на терену, још тада сам предложио разграничење Срба и Албанаца на Косову и Метохији и да нова граница између двају народа иде од истока до запада, на општој линији кроз Приштину.

  * Где је данас Србији место, на Истоку, Западу...?

  - Нисам политичар и економиста, али сам убеђен да је Србима и Србији место на Западу. Упознао сам се са вашим менталитетом и талентима које имају ваши људи. Звучаће многим Србима шокантно, али вам саветујем да уђете у НАТО без обзира на грешке које су учињене. Допринос Србије савезничким победама у прошлости је историјски немерљив. 


  После свих ратова на Балкану, над Србима као да је остао трајан жиг кривице?

  - Ваша страна је била убеђена да је у том грађанском рату у праву, а крња Југославија и Србија после никада није ни покушала да направи озбиљну медијску кампању и докаже исправност својих ставова на Западу. Испало је тако да је Србија, највернији савезник Запада у два светска рата, оцрњена у пропаганди и на ТВ екранима широм света.
  КМ Новинама је потребна ваша подршка - прочитајте зашто КЛИК

  http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html
   Извор: Новости    :: © 2014 - 2019 ::    Хвала на интересовању