Вести:

четвртак, 20. септембар 2018.

Одлука и Декларација Народног скупа од 15. септембра испред Народне скупштине (ВИДЕО)

четвртак, 20. септембар 2018. | КМ новине 0

Народни скуп, односно мирнодопски скуп држављан, а без обзира на политичко опредељење, одржан је у субота 15. септембар пред Народном скупштином у Београду.
Организатор Народног скупа, Љубомир Т. Грујић, отвара скуп.
 
Критеријум за избор и упућивање позива учесницима био је да безрезервно поштују Устав Србије. На скупу су усвојене декларације и предлози које преносимо у целини.

ОДЛУКА НАРОДНОГ СКУПА

Ради:
-            поштовања Устава као утврђеног записаног исказа народне воље и народног опредељења, темеља државе, права и слобода грађана,

-            заустављања: општег пропадања, растурања Републике Србије, уништавања њене границе, губитка слободе и јачања окупације,

-            заустављања растућег задуживања: државе, садашњих и будућих генерација народа,

-            спречавања даље распродаје свега: од природних добара и извора до деце,

-            васпостављања целине и надлежности Републике Србије,

-            успостављања власти која ће да поштује вољу народа и која ће с пуном одговорношћу народу да извршава своје уставне и законске дужности,

-            стварања мирнодопских услова заснованих на Уставу Републике Србије и Повељи СБ УН 1244: за слободан живот људи и народа, за развој пољопривреде, привреде, рударства, индустрије, енергетике, информатике, технологије,  технике, просвете, културе, уметности, науке,

-            онемогућвања да председник Републике узурпира сву власт подчињавајући себи Народну скупштину, Владу и Уставни суд, да омаловажава, обезвређује, народ и државу, да као врховни командант Војске Србије уништава родољубиви морал газећи, одбацујући, своју председничку заклетву,

-            уравнотежавања односа највеће плате у државној служби и најмање плате у држави, као и највеће и најмање плате у приватној организацији,

на основу чланова 1-3, 3. става члана 4, члана 5, последње одредбе члана 16, првог става члана 21, члана 98, последњег става члана 99, члана 111, првог става члана 118 и последњег става члана 194 Устава и на основу стварне ситуације (тзв. „реалног стања“) у Републици Србији што значи и на Косову и Метохији,

  ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО:  📽Народни скуп једногласно усваја да се донесе следећа

 ОДЛУКА НАРОДНОГ СКУПА

На основу чланова 1-3, 3. става члана 4, члана 5, последње одредбе члана 16, првог става члана 21, члана 98, последњег става члана 99, члана 111, првог става члана 118 и последњег става члана 194 Устава и на основу стварне ситуације (тзв. „реалног стања“) у Републици Србији,

Народни скуп одржан у Београду пред Народном скупштином у суботу 15. септембра 2018. године захтева да Народна скупштина Републике Србије:

1.      покрене до 12:00 у понедељак 24. септембра 2018. године, уставни поступак разрешења председника Републике Александра Вучића, да га ефиксно спроведе по Уставу, и да разреши председницу Владе Ане Брнабић, због њихових повреда Устава те кршења заклетви и губитка легитимитета, ако до 11:59 у понедељак 17.  септембра 2018., не поднесу неопозиве оставке председнику Народне скупштине и држављанима Републике Србије,
 2.      истовремено смени Републичку изборну комисију – РИК,
 3.      изабере нову РИК до понедељка 1. октобра 2018.,
 4.      обавеже нову РИК да среди бирачке спискове до петка 2. новембра 2018.,
 5.     ради задовољења уставног захтева члана 111 Устава, који гласи:
Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије“,
да до петка 2. новембра 2018. године усклади Закон о избору председника Републике с Уставом тако да  се први ставови чланова 18 и 19 Закона о избору  председника Републике, који гласе, следствено:
                «За председника Републике изабран је кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали.»,
"Ако ни један кандидат не добије већину гласова бирача који су гласали, гласање се понавља у року од 15 дана од дана првог гласања.»,
 избришу и 1. став члана 18 да се замени следећим текстом у складу с чланом 111 Устава:  
                       «За председника Републике је изабран кандидат који добије више од половине броја  гласова свих бирача уписаних у бирачки списак.

  ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО:  📽Ако нико од кандидата то не добије, у року од 60 дана се расписују нови избори за председника Републике на којима не може да учествује ни један кандидат из првог изборног круга. Изабран је кандидат који добије више од половине броја гласова свих бирача уписаних у бирачки списак.

Ако и после другог изборног круга гласања нико од кандидата није добио довољно гласова, онда, Генералштаб Војске Србије у року од 30 дана именује за председника Републике држављанина Републике Србије, који је последњих 10 година живео у Србији и који није  био кандидат за председника Републике у претходна два изборна круга. Та личност у Народној скупштини полаже јавно председничку заклетву народу после чега га Народна скупштина проглашава (инаугурише) за новог председника Републике.»,

 6.      до петка 2. новембра 2018. године да усклади Закон о избору народних посланика с Уставом тако да за сваког кандидата за народног посланика треба да се скупи исти број потписника (на пример: две хиљаде потписника, један потписник може да потпише само за једног кандидата) без обзира колико је кандидата на изборној листи да би се испоштовало уставно право на једнакост свих грађана пред Уставом и законом (1. став члана 21 Устава), и да свака листа добије онолико мандата колико је сразмерно добијеним гласовима те да се избришу садашњи чланови 81-83 тог Закона да би се укинуло противуставно озакоњење крађе гласова,
 7.      до 3. новембра о.г. распише опште изборе, да се одрже и спроведу по Уставу и закону,
 8.      по објављеним, у законском року, изборним резултатима изврши конституисање нове Народне скупштине која ће даље да води процес по Уставу и закону.
 Да нова Народна скупштина:
9.      поништи све противуставне законе, декларације, резолуције, све противуставне међудржавне уговоре, и противуставне, самовољне, пријаве за чланство у међународним заједницама, савезима, поднетим у име Републике Србије,
 10.   референдиумском одлуком народа утврди законски однос између највеће плате (председника Републике) у државној служби и најмање плате (неквалификованог радника на пословима без опасности) у држави и да исти однос важи и у свакој приватној организацији између највеће плате и најниже плате у тој организацији.
 Да тај однос може да се мења само референдумском одлуком народа.
 11.  донесе закон да је референдум пуноважан једина ако на референдум изађе више од половине бирача од укупног броја бирача уписаних у бирачки списак.
  
ДЕКЛАРАЦИЈА

Ако Народна скупштина не испуни захтев под т. 1 Одлуке Народног скупа онда ступа на снагу следећа

ДЕКЛАРАЦИЈА НАРОДНОГ СКУПА
С обзиром:
 -          да су председник Републике Александар Вучић, председница Владе Ана Брнабић, многи народни посланици и чланови Владе својим противуставним деловањима, одлукама и неизвршавањима уставних обавеза погазили и одбацили своје заклетве, они су изгубили легитимитет да буду на тим врховним државним положајима и да извршавају те врховне државне функције,
 -          да они спроводе изразито непријатељске захтеве страних Влада према Србском народу и Републици Србији, који уништавају државу, њену територијалну целовитост и границу међународно признатим од 1946. године по свим нашим уставима и онемогућавају државу да испуњава своје обавезе утврђене чланом 97 Устава,
 -          да су се они оглушили о сва јавна упозорења и о све молбе-петиције да поштују Устав и закон,
 -          да су одбацили Устав Републике Србије и Резолуцију СБ УН 1244,
 -          да делују против државе, народа, његових слобода и права, да су понизили Републику Србију,
 -          да су одбили да поштују и спроведу у дело Одлуке Народног скупа одржаног 15 септембра о. г.,
 -          да непријатељи (дефинисани чланом  53 Главе VI Повеље Уједињених Нација) Републике Србије и Србског народа делују свим средствима, начинима и методама, на уништавање Србског народа и Републике Србије,
 а на основу Преамбуле и чланова 1-3, 97 и 139 Устава, члана 2 Закона о војсци и чланова  2, 4 и 5 Закона о одбрани, Народни скуп тражи да се све одбранбене снаге Републике Србије ставе под команду Генералштаба Војске Србије и да Војска Србије, ради одбране од спољњег непријатеља и ради очувања мира, слободе и безбедности народа:
 1.       преузме вођење Републике Србије по Уставу и закону до конституисања нове Народне скупштине,
 2.       укине, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије, имунитет председнику Републике Александру Вучићу, председници Владе Ани Брнабић, свим народним посланицима и члановима Владе који су деловали и/или делују супротно Уставу и/или закону и који су тиме одбацили своје заклетв и изгубили легитимитет,
 3.       да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије, разреши дужности и положаја председника Републике Александра Вучића и председницу Владе Ану Брнабић,
 4.       да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије,  разреши дужности и положаја све народне посланике и чланове Владе из тачке 2,
 5.       да обезбеди, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије, заштиту Републике Србије и њених грађана,
 6.       да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије, спроведе у дело Одлуке Народног скупа и под тачкама 2 до 8,
 7.    да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије, обезбеђујући мирнодопско спровођење слободних општих избора по Уставу и закону успостави рад нове Народне скупштине која ће даље да води процесе у држави по Уставу, по свим законима који су у складу с Уставом, и да спроведе у дело Одлуке Народног скупа из тачака 9. до 11.“
Све о ТОКУ, ОДЛУЦИ, ДЕКЛАРАЦИЈИ НАРОДНОГ СКУПА одржаног код Дома Нaродне скупштине у Београду у суботу 15. 09. 2018. године од 12:00 до 14:15 је у додатку у Уордуи и у ПДФу. 
РЕЧ СТВОРИ ГОВОР. РЕЧ И ГОВОР ИСКАЗАШЕ МИСАО, ЗАПАМТИШЕ ПРОШЛОСТ, ИСТОРИЈУ И ОТВАРАЈУ НАМ БУДУЋНОСТ. ОДВОЈИШЕ ЧОВЕКА, ЉУДСКИ РОД, ОД ЖИВОТИЊА.
ДРЖАВЉАНИ СУ СВОЈ ИСТОРИЈСКИ ТЕМЕЉ ИСКАЗАЛИ ЗАПИСОМ У ПРЕАМБУЛИ УСТАВА, СВОЈА ОПРЕДЕЉЕЊА У  САМОМ УСТАВУ.
ЗАКЛЕТВА ЈЕ СВЕЧАНА ДОБРОВОЉНА ИЗЈАВА ЛИЧНОСТИ ДАТА ПОД ЊЕНОМ ПУНОМ МОРАЛНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ OДГОВОРНОШЋУ И ЊЕНО ИСПУЊЕЊЕ, ИЗВРШЕЊЕ ЛИЧНОСТ ГАРАНТУЈЕ СВОЈОМ ЧАШЋУ.
НАЈВИШИ ДРЖАВНИ РУКОВОДИОЦИ: 
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ,
ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ АНА БРНАБИЋ,
СВАКИ НАРОДНИ ПОСЛАНИК,
СВАКИ ЧЛАН ВЛАДЕ И
СВАКИ СУДИЈА УСТАВНОГ СУДА 
ЈЕ ПОЛОЖИО ЈАВНО ЗАКЛЕТВУ ДА ЋЕ ДА ПОШТУЈЕ УСТАВ. ТЕК ТИМ ЧИНОМ СУ СТЕКЛИ ЛЕГИТИМИТЕТ ДА ИЗВРШАВАЈУ ТЕ ФУНКЦИЈЕ И ДА БУДУ НА ТИМ ПОЛОЖАЈИМА.
ГАЖЕЊЕМ СВОЈЕ ЗАКЛЕТВЕ СВАКИ НАПРЕД НАВЕДЕНИ НАЈВИШИ ДРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕР ЈУ ЈЕ ОДБАЦИО, ОДБАЦИО ЈЕ И ИЗГУБИО ЛЕГИТИМИТЕТ ДА ИЗВРШАВА ТЕ ФУНКЦИЈЕ И ДА БУДЕ НА ТОМ ПОЛОЖАЈУ.  ОСТАЈУЋИ НА ТОМ ПОЛОЖАЈУ ОН ЈЕ ПОСТАО УЗУРПАТОР ТОГ ДРЖАВНОГ ПОЛОЖАЈА И ИЗГУБИО ЛЕГИТИМИТЕТ ЗА ЊЕГА. СВЕ ЊЕГОВЕ ОДЛУКЕ, СВИ ЊЕГОВИ ПОТПИСИ СУ ОД ТАДА НЕВАЖЕЋИ И НИШТАВНИ.

Народни скуп је ово једногласно прихватио и једногласно усвојиО напред наведене:
                                         
               ОДЛУКУ и ДЕКЛАРАЦИЈУ.

Покретач и организатор Народног скупа по једногласном овлашћењу и пуноомоћју Народног скупа

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензијиКМ Новинама је потребна ваша подршка - КЛИК

http://www.kmnovine.com/p/doniraj.html

Извор: КМ Новине    :: © 2014 - 2018 ::    Хвала на интересовању


Постави коментар

Молимо Вас да коментаришете у духу српског језика - искључиво ћирилицом! У супротном ће коментари вероватно бити уклоњени.